Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Don't blame me...blame my Gypsy soul....7Dots challenge.Hello hello.....New challenge for 7dots Studio with ''Favourite quote'' theme!!
Will you join us???This is my work for this month's fantastic theme...Don't blame me...blame my gypsy soul !! Yes, some times, i feel so free and relaxed, like a gupsy soul. Once a European friend told me...don't blame yourself, it's your Greek heart.That was the insiration for this challenge to me.My Greek - gypsy soul...Stronger than my logical rules and order.

Till next time....Love you...


7DOTS products used....
3 σχόλια:

Τα σχόλιά σας με κάνουν ... καλύτερη !Ευχαριστώ για το χρόνο σας .

Your sweet commets, makes my day...Thank you for your time !