Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Freedom is a state of mind...for Scrap Africa dt work.

Hello everyone!!
Did you see our November sketch challenge at Scrap Africa??
I just loved it!! It gives you the opportunity to create many things and turn it upside down,flip it,use the geometric shemes or just let your imagination be free...
And here is my take on the sketch....A vintage love i call it!!I hope you enjoy my work and find some inspiration here for yourself too...
Have a nice and sweet November!!
Kisses...Eirini.

1 σχόλιο:

Τα σχόλιά σας με κάνουν ... καλύτερη !Ευχαριστώ για το χρόνο σας .

Your sweet commets, makes my day...Thank you for your time !