Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

My secret garden...
 Hello dear  7Dots funs...Have you got a secret garden???

Look carefully and even if you can't see it, it's deep in your heart.Mine is there (beside the one i really have in my house) and try to have it bloom all seasons!!!Water it with love and hope every day, shine it with a smile...Even those dark days, my secret garden must be bloomed and give me inspiration and belief..For me and my family....
  Some closer look....Hope i gave you a bit of inspiration and hope too...Love you...​


7Dots supplies used
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας με κάνουν ... καλύτερη !Ευχαριστώ για το χρόνο σας .

Your sweet commets, makes my day...Thank you for your time !